Privacy- en cookieverklaring van de BV Cuelenaere Agricultural Equipment (hierna te noemen: “de Onderneming”)

De onderneming is gevestigd te Biddinghuizen 8256PW aan het adres Bremerbergweg 4 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 58486976

In deze privacy- en cookieverklaring wil de Onderneming de u op transparante wijze op de hoogte stellen van de gegevens die zij verzamelt en de cookies die zij gebruikt, en waarvoor zij uw toestemming nodig heeft. De Onderneming spant zich in om altijd zoveel mogelijk in lijn met dit beleid te handelen en wanneer dat nodig is het beleid van een update te voorzien. Op deze manier handelt de Onderneming altijd in overeenstemming met de meest actuele toepasselijke wet- en regelgeving.

Welke gegevens verwerkt de Onderneming?

De Onderneming kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de diensten van de Onderneming, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van de boerderijmachines/contact verstrekt. De onderneming kan de volgende (persoons)gegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw IP-adres;
 • Uw website.

Waarom heeft de Onderneming deze gegevens nodig?

De onderneming verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan de Onderneming uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst tot verkoop en levering van een product of dienst. Met derden die uw gegevens verwerken in opdracht van de Onderneming wordt een bewerkersovereenkomst gesloten zodat uw persoonsgegevens niet op andere wijze worden verwerkt dan de Onderneming in deze verklaring voorstaat. Daarmee worden uw gegevens op adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid behandeld.

Hoelang worden deze gegevens bewaard?

De Onderneming bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden uw gegevens met derden gedeeld?

De Onderneming verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wat houdt de Onderneming nog meer bij aan bijvoorbeeld cookies?

Op de website van de Onderneming worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Daarnaast gebruikt de Onderneming cookies. Het gaat dan om de volgende cookies:

 • Functionele cookies;
 • Analytische cookies;
 • Personalisatie cookies;
 • Marketing cookies;
 • Sociale media cookies;
 • Advertentie cookies.

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Deze gegevens en cookies worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website én ter verbetering van het gebruik van onze website en/of webshop. De Onderneming spant zich daarmee in om u een website van zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Met uw toestemming plaatst de Onderneming de zogenoemde "tracking cookies" op uw computer. Deze cookies worden gebruikt om bij te houden welke pagina's u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel is niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar kan wel gekoppeld zijn aan uw (geanonimiseerde) IP-adres. De cookies worden gebruikt om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn. Daarnaast worden de cookies gebruikt om inzichtelijk te maken welke commerciële partijen de website van de Onderneming bezoeken. Verder worden de cookies gebruikt om voor de Onderneming inzichtelijk te maken welke pagina’s op de website het meest worden bekeken en waarop gebruikers het vaakst klikken. Tenslotte kunnen de cookies worden gebruikt om de website van de Onderneming als advertentie te tonen op andere websites die u bezoekt.

Hoe wordt Google Analytics gebruikt?

De Onderneming maakt ook gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van de Onderneming bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie verwijst de Onderneming naar het privacybeleid van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan de Onderneming te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Onderneming heeft hier geen invloed op. De Onderneming heeft Google geen toestemming gegeven om via De Onderneming verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@boerderijmachines.nl of naar Bremerbergweg 4, 8256PW te Biddinghuizen. De Onderneming zal ervoor zorgen dat uw verzoek adequaat wordt behandeld en zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. In het geval uw verzoek zodanig complex is dat de Onderneming meer tijd dan de genoemde vier weken nodig heeft, zal zij u daarvan zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.

Zijn de gegevens beveiligd?

De Onderneming neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Onderneming maakt indien sprake is van een inlogomgeving, webshop en/of betalingsomgeving gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen en eventuele transacties op een veilige manier plaatsvinden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Onderneming verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het hierboven genoemde e-mail- of postadres of via de contactpagina op de website https://boerderijmachines/contact/ De Onderneming is altijd gerechtigd om minder persoonsgegevens te verzamelen en minder cookies te gebruiken dan hierboven is genoemd.